Trafikalt Grunnkurs Bergen

Før du kan begynne å øvelseskjøre på trafikkskole eller privat må du gjennomføre trafikalt grunnkurs. Dette er obligatorisk for alle under 25 år og som skal ta førerkort for første gang. I mørkeperioden (oktober til mars) tar du mørkekjøring sammen med trafikalt grunnkurs. Tar du trafikalt grunnkurs i den lyse perioden (mars til oktober) tar du ikke mørkekjøringen samtidig. Du vil da få utstedt et grunnkursbevis med utløpsdato 31. oktober samme år. Du må derfor gjennomføre mørkekjøring innen 1. november samme år. Her finner du mer informasjon om mørkekjøring.

Hvis du er over 25 år får du fritak fra deler av kurset, men du må fortsatt gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjøring. Man får ikke fritak fra førstehjelpskurset på bakgrunn av tidligere erfaring eller utdannelse.

Det er ingen avsluttende test for trafikalt grunnkurs, men hvis du går glipp av undervisning må du ta det opp igjen før kursbeviset utstedes. 

Kommende kurs

Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring

Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring i ROMJULEN
Sentrum
27.12.2018 kl 16.00
kr 3050
Ledige plasser
1. kurskveld: Torsdag 27. desember: 16-19 2. kurskveld: Fredag 28. desember: 16-19 3. kurskveld: Onsdag 02. januar:16-19 4. kurskveld: Torsdag 03. januar:16-19 5. kveld: Kommer tilbake med dato. Mørkekjøringskurset varer i ca. 4 timer. Husk å kle deg etter været da deler av kurset holdes utendørs.
Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring i ROMJULEN
Lagunen
27.12.2018 kl 16.00
kr 3050
Ledige plasser
1. kurskveld: Torsdag 27. desember: 16-19 2. kurskveld: Fredag 28. desember: 16-19 3. kurskveld: Onsdag 02. januar:16-19 4. kurskveld: Torsdag 03. januar:16-19 5. kveld: Kommer tilbake med dato. Mørkekjøringskurset varer i ca. 4 timer. Husk å kle deg etter været da deler av kurset holdes utendørs.
Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring
Sentrum
07.01.2019 kl 16.00
kr 3050
Ledige plasser
1. kurskveld: Mandag 7. januar: 16-19 2. kurskveld: Onsdag 9. januar: 16-19 3. kurskveld: Mandag 14. januar:16-19 4. kurskveld: Onsdag 16. januar:16-19 5. kveld: Tirsdag 15. januar kl 15:45 (Mørkekjøring) Mørkekjøringskurset varer i ca. 4 timer. Husk å kle deg etter været da deler av kurset holdes utendørs.
Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring
Lagunen
07.01.2019 kl 16.00
kr 3050
Ledige plasser
1. kurskveld: Mandag 7. januar: 16-19 2. kurskveld: Onsdag 9. januar: 16-19 3. kurskveld: Mandag 14. januar:16-19 4. kurskveld: Onsdag 16. januar:16-19 5. kveld: Torsdag 17. januar kl 17:45(Mørkekjøring) Mørkekjøringskurset varer i ca. 4 timer. Husk å kle deg etter været da deler av kurset holdes utendørs.
Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring
Åsane
07.01.2019 kl 16.00
kr 3050
Ledige plasser
1. kurskveld: Mandag 7. januar: 16-19 2. kurskveld: Onsdag 9. januar: 16-19 3. kurskveld: Mandag 14. januar:16-19 4. kurskveld: Onsdag 16. januar:16-19 5. kveld: Tirsdag 15. januar kl 17:00 (Mørkekjøring) Mørkekjøringskurset varer i ca. 4 timer. Husk å kle deg etter været da deler av kurset holdes utendørs.
Foreldrekurs / ledsagerkurs
Sentrum
24.01.2019 kl 18.00
kr 0
Ledige plasser
Ledsagerkurs i forbindelse med at poden har tatt trafikalt grunnkurs. Her får du tips og ideèr til hvordan du går frem når du skal øvelsekjøre med ungdommen din.
Foreldrekurs / ledsagerkurs
Lagunen
31.01.2019 kl 18.00
kr 0
Ledige plasser
Ledsagerkurs i forbindelse med at poden har tatt trafikalt grunnkurs. Her får du tips og ideèr til hvordan du går frem når du skal øvelsekjøre med ungdommen din.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle under 25 år og som skal ta førerkort for første gang.

 

Trafikalt grunnkurs må gjennomføres før man kan starte øvelseskjøring på trafikkskolen eller privat. Kurset er lagt opp som teoretisk opplæring, med praktiske øvelser.
Dersom du har tatt mopedførerbeviset før 31.12.2004, eller allerede har førerkort for en annen førerklasse, slipper du trafikalt grunnkurs.
Tar du kurset i tidsrommet oktober - mars, må du gjennomføre mørkekjøring før kursbeviset utstedes. Det er Statens Vegvesen som utsteder kursbevisene.

 

Kurset er på 17 undervisningstimer

 

 

  • om førerkort og trafikkopplæring
  • grunnleggende forståelse for trafikk
  • kunnskap om mennesket i trafikken
  • om øvingskjøring 

  • førstehjelp; grunnleggende ferdigheter og praktisk øving med en arrangert ulykke.

  • mørkekjøring; om kjøring i mørket (minst en av timene skal være demonstrasjon ute, og minst en time gjennomføres som demonstrasjon i bilen med eleven som passasjer). 

 Info om mørkekjøringsdelen:

  • Elevene kjører ikke selv under mørkekjøringen. Det er en lærer som frakter elevene til og fra Eikås demonstrasjonsbane hvor kurset blir holdt.

  • Kurset varer totalt i ca. fire klokketimer

  • I ca. 1 time er det demonstrasjon hvor elevene må oppholde seg utendørs. Det er derfor viktig å kle seg godt.

  • Elevene blir fraktet tilbake til trafikkskolen etter endt kurs.

Hensikten med kurset er at eleven skal få et bedre innblikk i hvordan man skal bruke lys ved kjøring, parkering og nødsituasjoner når man befinner seg i mørke. Samt innføring i risikovurdering og hva som skaper ulykker i mørke. Dette vil blir gjennomført ved en demonstrasjon sammen med instruksjon fra lærer.

Når du har fullført kurset vil du få tilsendt et bevis fra States Vegvesen slik at du kan øvelseskjøre hele året.
Når alle delene av det trafikale grunnkurset er gjennomført er det ingen tidsbegrensning på beviset.