Fraværsgrensen

 

MED ELEVEN I FOKUS KAN DU FREMDELES TA LAPPEN HOS CENTRUM TRAFIKKSKOLE SAMTIDIG SOM DU GÅR PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE.

 

Vi tilpasser oss ny fraværsgrense i den videregående skolen, og tilrettelegger for deg slik at du fremdeles kan ta lappen samtidig som du går på skole.

I sommer ble det enighet i Utdanningskomiteen på Stortinget om å gå inn for en forsøksordning vedrørende fraværsgrensen.

Du skal ikke bli berørt av dette når du tar lappen hos oss.

Centrum Trafikkskole tar dere, både elever og foresatte, på alvor, og bestreber oss på å tilpasse oss de endringer som til enhver tid møter oss. Dette gjelder selvsagt også den nye fraværsgrensen. Vi har justert tidspunktene for de teoretiske delene av undervisningen. Der hvor det er mulig legger vi kjøretimene til før skoletid, etter skoletid og i fritimer. I tillegg er det som skrevet under mulighet for noe fravær i skolen.

 

INFORMASJON OM FRAVÆRSGRENSEN

Den nye fraværsgrensen innebærer at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få karakter i faget (fraværsgrensen skal gi mer rom for skjønn, og de har derfor åpnet for at rektor kan bruke skjønn for udokumentert fravær inntil 15 prosent).

For å eksemplifisere hvor mye fravær man kan ha, har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gitt dette eksemplet:

«I matematikk på Vg1 studiespesialiserende som er et fag med 140 årstimer, betyr det at en elev kan være borte i 14 timer før grensen på 10 prosent er overskredet. Til sammenligning vil det være 21 timer dersom grensen er 15 prosent».

I dette skrivet fra Utdanningsdirektoratet til ATL – Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ser vi at dersom en elev ønsker å dokumentere fravær pga. trafikkopplæring, vil en utskrift fra trafikkskolen være tilstrekkelig dokumentasjon. Av bestemmelsens fjerde ledd følger det at dokumentasjonen gjerne kan legges frem på forhånd. Skolen vil måtte ta vare på ev. dokumentasjon til utstedelse av vitnemål/kompetansebevis. De understreker dog at en slik dokumentasjon ikke vil påvirke det konkrete fraværet.

Mer informasjon om fraværsreglene finner dere på Ung.no - en offentlig informasjonskanal for ungdom. De har skrevet en utfyllende side vedrørende fravær i den videregående skole her.