Førerkort klasse B

Automat eller manuell?
Vi tilbyr trafikkopplæring med både automatisk- og manuelt gir. Opplæringen og prisene er like, men det er verdt å merke seg at man ikke får førerrett på bil med manuelt gir dersom man har førerprøve med automatgir. Imidlertid kan man kjøre bil med automatgir dersom man tar førerkort med manuelt gir.


Vi har som mål å gjøre din vei til førerkortet enklest og tryggest mulig. Vi har fokus på kvalitet og effektivitet i våre kjøretimer, slik at du som elev skal få mer for pengene. Opplæringen er inndelt i fire trinn og vi forholder oss til en læreplan som er felles for alle som gjennomfører trafikkopplæringen i Norge som skisserer krav til måloppnåelse for de ulike trinnene. 

Grunnpakke

Kr 19 140,-

Trinnvurderingstime trinn 2 Trinnvurderingstime trinn 3 Forbikjøringskurs inkl. teori og transport Sikkerhetskurs på bane Sikkerhetskurs på vei Leie av bil til førerprøven

Prismatch!

Kr 0,-

Prismatch gjelder alle nye privat og bedriftskunder. Vi matcher prisen dersom du kan dokumentere lavere pris hos en konkurrerende trafikkskole som har lokaler i sentrum, Fana og Åsane. Prisen må være dagsaktuell og allment tilgjengelig. Det skal ikke koste mer å velge kvalitet!

Grunnpakken vår inneholder den obligatoriske opplæringen som kreves før en førerprøve. Utenom tilkommer et gebyr til NAF øvingsbane for sikkerhetskurset på kr 1260 og et bompengegebyr på kr 750 som blir belastet en gang og gjelder for hele opplæringen. Det forutsettes her at eleven har gjennomført trafikalt grunnkurs. Det er ingen kjøretimer inkludert i grunnpakken. Dette fordi antall timer hver elev trenger er svært individuelt og avhengig av den enkeltes ferdighetsnivå samt hvor mye eleven har mulighet til å øve hjemme. 

Trafikkopplæringens oppbygging


Trinn 1, trafikalt grunnkurs:
Det første steget mot førerkortet er et obligatorisk grunnkurs på 17 undervisningstimer fordelt over fire sekvenser. Kurset er teoretisk og har som mål å gi våre kommende bilførere en generell trafikal forståelse og et godt grunnlag for videre opplæring.
Trinn 2, teknisk del:
Nå begynner den praktiske trafikkopplæringen, og fokusområdet er å beherske kjøretøyet teknisk. Det innebærer blant annet giring, bremsing, svingning, bakkestart og krypkjøring og avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering for å sikre at eleven behersker disse elementene.
Trinn 3, trafikal del:
På dette trinnet skal eleven lære å kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk og ulike miljøer. Innunder dette faller blant annet kjøring i lyskryss, rundkjøringer og enveiskjørte gater så vel som smal vei med høyere fartsgrenser. I tillegg gjennomføres sikkerhetskurs på øvingsbane før også dette trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering.
Trinn 4, avsluttende del:
Den siste obligatoriske delen av opplæringen består av fem timer teoretisk undervisning fordel på to sekvenser, samt åtte timer praktisk undervisning fordelt på to sekvenser. Når trinn fire er gjennomført skal elevens kjøremåte være trafikksikker, føre til god trafikkavvikling og samhandling samt ta hensyn til andre.