Førerkort Klasse B

 Vi tilbyr opplæring i bil med automatgir og med manuelt gir. Opplæringen er den samme og prisene er helt like.

Mange opplever det å skulle ta førerkort klasse B som en stressende og forvirrende prosess. Det er mye man må huske på og mange ting man må igjennom. Derfor har vi hos Centrum Trafikkskole fokus på å ta deg trygt gjennom hele prosessen. Vi har som mål å ha effektive kjøretimer, noe som gir deg som elev høyere kvalitet og mer for pengene.

 

Opplæringen til førerkort klasse B er inndelt i fire trinn, hvor hvert trinn har krav til hva eleven skal beherske før man kan komme til det neste. Opplæringen er bygd opp slik at du som elev får mest mulig for pengene og er bedre forberedt til oppkjøringen/teoriprøven.

 

Grunnpakke

Kr 19 140,-

Trinnvurderingstime trinn 2 Trinnvurderingstime trinn 3 Forbikjøringskurs inkl. teori og transport Sikkerhetskurs på bane Sikkerhetskurs på vei Leie av bil til førerprøven

Alle som skal ha full opplæring i klasse B - personbil, trenger grunnpakken som inneholder den obligatoriske kjøreopplæringen.

I tillegg til grunnpakken trenger mann kjøretimer. Hvor mange kjøretimer hver enkelt elev må ha varierer ut i fra ferdighetsnivået til eleven. Ferdighetsnivået blir påvirket av mengden privat øvelseskjøring, elevens teorikunnskaper og og hvordan eleven mestrer og håndterer ny lærdom.

 

Veien mot førerkortet

Fase 1. Trafikalt grunnkurs:

Det første skrittet mot bil-lappen er det trafikale grunnkurset. Dette er et obligatorisk kurs for alle som skal ta førerkort eller øvelseskjøre. Kurset er på 17 undervisningstimer og er lagt opp teoretisk. Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse av det å være fører.

Fase 2. Teknisk del:

Denne fasen har fokus på den tekniske delen ved kjøringen, herunder giring, bremsing, bakkestart og krypkjøring.For å sikre at du behersker disse elementene, vil vi gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering. På grunnlag av  trinnvurderingen, vil vi kunne tilpasse opplæringen til ditt behov.

Fase 3. Trafikal del:

På dette trinnet skal du lære å kjøre i varierte omgivelser. I tillegg til å øve på bykjøring, kjøring i enveiskjørte gater og landeveiskjøring, vil du i denne delen gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Fokuset er å kjøre effektivt og behagelig, samtidig som du blir en selvstendig og trygg sjåfør. Vi gjennomfører en obligatorisk trinnvurdering mot sutten av denne fasen.

Fase 4. Avsluttende del:

Når du er kommet til denne fasen er du blitt en såpass god sjåfør at du samhandler godt med andre trafikanter. Den avsluttende delen er på totalt 13 timer, og fordelingen er som følger:

  •          5 timer teori
  •          8 timer kjøring


Vær oppmerksom på at dette kun er det obligatoriske. Det er i tillegg viktig at du øver både privat og ved kjøreskolen. Her vil individuell opplæring og mengdetrening være avgjørende.

Det obligatoriske opplegget blir da tilsammen 36 timer (trafikalt grunnkurs inkl. mørkekjøring, to veiledningstimer, sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på vei). Antall vanlige kjøretimer kommer i tillegg og vil være individuelt tilpasset ditt nivå.