MC

Dersom du er under 25 år og ønsker å starte med MC-opplæringen, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs først, eller du må inneha et førerkort fra en annen førerkortklasse.


Er du over 25 år trenger du ikke å gjennomføre trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre et førstehjelpskurs og mørkekjøringskurs før førerprøven.

Før du kan starte med kjøreopplæringen må du gjennomføre et obligatorisk MC kurs på 3 undervisningstimer, dette uansett alder. Hensikten med kurset er å gi deg en trygghet før du slippes ut i trafikken.

Lån av kjøreutstyr er inkludert i prisen.

Husk alltid å ha med deg trafikalt grunnkurs legitimasjon og bevis til alle  kjøretimene.

Grunnpakke Tung MC - kl A

Kr 17 290,-

MC kurs 2 trinnvurderingstimer Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (1+3) Sikkerhetskurs på vei (4+4) Leie av MC til førerprøven

Grunnpakke Mellomtung MC - kl A2

Kr 16 290,-

MC kurs 2 trinnvurderingstimer Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (1+3) Sikkerhetskurs på vei (1+4) Leie av MC til førerprøven

Grunnpakke lett MC - kl A1

Kr 13 540,-

MC kurs 2 trinnvurderingstimer Sikkerhetskurs i trafikk (4t) Sikkerhetskurs på vei (1+4) Leie av MC til førerprøven

Utvidelse fra kl A1 til A2 uten førerprøve

Kr 12 790,-

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (1+3) Obligatorisk kurs ved utvidelse fra A1 til A2 Sikkerhetskurs på vei (1+4)

Utvidelse fra kl A1 til kl A

Kr 15 345,-

1 trinnvurderingstime Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (1+3) Sikkerhetskurs på vei (4+4) Leie av MC til førerprøven

Utvidelse fra kl A2 til kl A

Kr 5 915,-

7t utvidelseskurs (2t teori + 5t kjøring)

Utvidelse fra A1 til A2 inkl. førerprøve

Kr 14 345,-

1 trinnvurderingstime Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (1+3) Sikkerhetskurs på vei (1+4) Leie av MC til førerprøven

 

Klasse A1 – lett MC:

Du må være fylt 15 år og ha gjennomført trafikalt grunnkurs, eventuelt inneha førerkort fra en annen førerkortklasse før du kan begynne på opplæringen. Du må være fylt 16 år for å gå opp til førerprøve i klasse A1.
Den obligatorisk opplæringen består av et tre timers obligatorisk MC kurs, to timer trinnvurdering inkludert samtale og kjøring, sikkerhetskurs i trafikk (fire timer) og sikkerhetskurs på vei (fem timer).
I tillegg til den obligatoriske opplæringen bør du supplere med tilstrekkelig øving gjennom opplæring sammen med trafikklæreren din, øvingskjøring eller begge deler. Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok for at du skal oppnå de ferdighetene som kreves til en oppkjøring.
Med et førerkort i klasse A1 kan du kjøre lett motorsykkel (slagvolum under 125 cm3, effekt ikke over 11kW), i tillegg til moped.

 

Klasse A2 – mellomtung MC:
Du må være fylt 18 år for å kunne gå opp til førerprøven i klasse A2.
Den obligatoriske opplæringen består av et tre timers obligatorisk MC kurs, to timer trinnvurdering inkludert samtale og kjøring, sikkerhetskurs i presiskjøreteknikk (fire timer) og sikkerhetskurs på vei (5 timer).
I tillegg til den obligatoriske opplæringen bør du supplere med tilstrekkelig øving gjennom opplæring sammen med trafikklæreren din, privat øvingskjøring eller begge deler. Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok for at du skal oppnå de ferdighetene som kreves til en oppkjøring.
Med et førerkort i klasse A2 kan du kjøre mellomtung motorsykkel med effekt inntil 35kW og effekt/vekt inntil 0,2 kW/kg. Du kan kjøre MC med eller uten sidevogn, samt trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW.

 

Klasse A – tung MC:
For direkte erverv må du være fylt 24 år.
Etappevis erverv – 20 år forutsatt minst to års kjøreerfaring med klasse A2, ellers kreves det minst to års kjøreerfaring med klasse A2 før fylt 24 år.
Den obligatoriske opplæringen består av et tre timers obligatorisk MC kurs, to timer trinnvurdering inkl. samtale og kjøring, sikkerhetskurs i presiskjøreteknikk (4 timer) og sikkerhetskurs på veg (8 timer).
I tillegg til den obligatoriske opplæringen bør du supplere med tilstrekkelig øving gjennom opplæring sammen med trafikklæreren din, privat øvingskjøring eller begge deler. Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok for at du skal oppnå de ferdighetene som kreves til en oppkjøring.
Med et førerkort i klasse A kan du kjøre tung motorsykkel, med eller uten sidevogn, trehjuls motorsykkel med en effekt på over 15kW samt moped.

 

Utvidelse fra klasse A1 til A2 uten førerprøve:
Ved utvidelse fra klasse A1 til A2 må du gjennomføre: obligatorisk utvidelseskurs fra A1 til A2 (2 timer), sikkerhetskurs i presiskjøreteknikk (4 timer) og sikkerhetskurs på veg (5 timer).
Dokumentert fullført obligatoriske kurs ved utvidelse fra klasse A1 til A2 gir førerrett i klasse A2 uten ny oppkjøring.
For å kunne utvide fra klasse A1 til klasse A2 forutsettes det to års førerrett i klasse A1. Kurset kan tidligst påbegynnes når du har ett års førerett i klasse A1.

 

Utvidelse fra klasse A1 til A/A2 med førerprøve:
Ved utvidelse fra klasse A1 til klasse A må du gjennomføre: trinnvurdering trinn 3, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (4 timer), sikkerhetskurs på veg (8 timer) i tillegg til avsluttende førerprøve.
Det er samme opplæring for deg som har mindre enn to års førerrett med klasse A1 og som ønsker å utvide til klasse A2.

 


Utvidelse fra klasse A2 til A:
Å utvide fra klasse A2 til klasse A forutsetter at du minimum har hatt to års førerrett i klasse A2. I tillegg må du gjennomføre et syv timers obligatorisk kurs. Hvis du ønsker å utvide til klasse A før det er gått to år, må du i tillegg til det obligatoriske kurset gjennomføre en ny praktisk prøve.