Mopedlappen

 

OBS! Ny lærerplan gjelder fra 01.01.2017.

Opplæringen er individuell, det vil si at behovet for opplæring vil variere. Opplæringen blir tilpasset hver enkelt elevs behov og forutsetninger slik at de får et godt læringsutbytte.

Alle elevene må gjennomføre den obligatoriske opplæringen.

Et obligatorisk 3-timers teorikurs må gjennomføres før du kan starte med kjøringen. Etter at kurset er gjennomført avtales videre kjøreopplæring med hver enkelt elev.

Etter gjennomført og godkjent opplæring må du avlegge teoriprøven ved en trafikkstasjon. Du må være 16 år før du kan ta teoriprøven.

Lån av kjøreutstyr i forbindelse med opplæringen er inkludert i prisen.

Vi anbefaler at du leser læreboken Moped-kjøring, i tillegg finner du en del teori-tester på nettet du kan øve deg på. Det kan være lurt å få gått igjennom litt av teorien før mopedkurset, slik at du har litt kjennskap til teorien når du skal begynne på den praktiske delen av kurset.

 

Om opplæringen

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Du kan starte mopedopplæringen din når du er fylt 15 år, og etter at trafikalt grunnkurs er gjennomført.

 

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Trinnet innledes med et obligatorisk mopedgrunnkursr. Deretter skal elevene igjennom individuell kjøretrening, her er det ikke fastsatt et minste timeantall for opplæringen men det er svært vanlig at elevene bruker 4 kjøretimer.

På dette trinnet skal eleven lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig før man kan gå videre til trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering på 45 minutter, hvor eleven skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om eleven er klar til å gå videre til trinn 3: trafikal opplæring.

 

Trinn 3: Trafikal del

På dette trinnet skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i veitrafikklovgivningen. Ved slutten av trinnet skal ferdighetene være slik at eleven kan kjøre tilnærmet selvstendig.

Trinnet består av individuell trafikal opplæring, her er det ikke fastsatt et minste timeantall. I midlertid er det et obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk på 4 undervisningstimer hvor minst 3 timer er praktisk kjøring med refleksjonspauser. Kurset har vekt på valg av kjøremåte og sikker samhandling med andre trafikanter.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering på 45 minutter, hvor eleven skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om eleven er klar til å gå videre til trinn 4: avsluttende opplæring.

 

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken. Trinnet er rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt.

Eleven skal gjennomføre et obligatorisk sikkerhetskurs på veg på 4 undervisningstimer hvor minst 3 av timene skal være praktisk kjøring med refleksjonspauser. Resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering. Kurset er med på å videreutvikle elevens kompetanse til å unngå ulykker, bl.a gjennom selvstendig øving på veg.

Sikkerhetskurs på veg skal være gjennomført før eleven kan avlegge teoriprøven ved en trafikkstasjon.

 

Førerprøve:

Eleven må avlegge teoriprøven ved en trafikkstasjon etter endt opplæring. Eleven må være fylt 16 år før han kan avlegge teoriprøven.

 

Gebyr for teoriprøven ved Bergen Trafikkstasjon: 600kr

Pakkepris

Kr 8 000,-

Mopedgrunnkurs 7 kjøretimer Trinnvurdering trinn 2 Sikkerhetskurs i trafikk (4t) Trinnvurdering trinn 3 Sikkerhetskurs på veg (4t)