Førerkort klasse BE

Vi har lang erfaring med opplæring innen bil og henger og garanterer en trygg og solid opplæring. Kurset er delt inn i fire trinn, og avsluttes med en praktisk prøve. 

 

 

Prisgaranti

Vi streber etter å være markedsledende i Bergen, og derfor har vi innført prisgaranti. Det vil si at dersom du kan fremvise et skriftlig tilbud fra andre trafikkskoler i Bergen, lover vi å matche dette. 

Beståttgaranti

Dersom du mot formodning ikke skulle bestå førerprøven, garanterer vi for at du får leie bil og tilhenger gratis hos oss ved neste førerprøve. Vær imidlertid oppmerksom på at eventuelle ekstra kjøretimer og gebyrer til Statens vegvesen vil komme i tillegg.

 

Trinn 1:

Førerkort klasse B er en forutsetning for å kunne ta sertifikat på tilhenger.

 

Trinn 2:

Denne delen av opplæringen omfatter manøvrering av bil med tilhenger, til- og frakopling av henger samt gjennomføring av en sikkerhetskontroll. Avslutningsvis blir det satt opp en obligatorisk veiledningstime der lærer og elev i samarbeid avgjør om nivået er høyt nok til å gå videre i opplæringen.

 

Trinn 3:

Fokusområdet her er sikker og selvstendig kjøring med bil og tilhenger i variert trafikk og terreng. Dette omfatter tydelig, effektiv og økonomisk kjøring i tillegg til vurdering av snuplasser og snumåter.

 

Trinn 4:

Det siste trinnet i opplæringen krever at eleven kjører bil ned tilhenger på en ansvarlig måte og samhandler godt med øvrige trafikanter. I tillegg skal det gjennomføres et obligatorisk kurs i sikring og merking av last (2 timer) samt et sikkerhetskurs på vei (3 timer). Opplæringen avsluttes så med en praktisk prøve.

 

 

Hva kan du trekke?

Førerkort klasse B:

Med førerkort klasse B kan man trekke tilhenger med total vekt på opp til 750kg forutsatt at den totale vekten på bil og henger ikke overstiger 3500kg.
Dersom den totale vekten, eller vekten på tilhengeren overskrider nevnte vekt er det pålagt å ha førerkort som tillater for dette.

Førerkort klasse B96:

Med dette kurset kan du trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg dersom summen av tilhengerens tillatte totalvekt og bilens tillatte vekt er mellom 3500 og 4250 kg. Med dette kurset kan du når som helst konvertere til BE-sertifikat ved å gjennomføre en praktisk prøve.

Førerkort klasse BE:

Dette kurset gir tillatelse til å trekke tilhenger med totalvekt opptil 3500 kg. I praksis vil dette si man kan trekke henger hvor samlet tillatt totalvekt for bil + tilhenger ligger i området 4250 og 7000 kg.
Fra 19.1.13 kan ikke tilhengerens totalvekt overskride 3500kg.