Vi er blitt et miljøfyrtårn!

27. november 2023

Vi er blitt et miljøfyrtårn!

Vi bryr oss om Bergen og er blitt byens første trafikkskole som er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert, noe vi er utrolig stolte av!

Planlegger du lappen på bil, moped, Mc eller tilhenger og samtidig tenker på miljøet?

Velkommen til oss.

Elever, foreldre, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar. Derfor har vi jobbet hardt for å oppnå denne tittelen. Og vi gir oss ikke der, alt vi fortar oss i fremtiden skal ha et bevisst fokus på vårt samfunnsansvar og jobber dermed målrettet for en bærekraftig og miljøvennlig drift.

 

Miljøfyrtårn, hva er det egentlig?

Miljøfyrtårn, som den første nasjonale sertifiserings ordningen i Europa, ble anerkjent av EU i 2017.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraftsmålene gjelder alle land i verden, og består av 17 overordnede hovedmål og 169 mer spesifikke delmål. Disse er retningslinjene for oppnådd sertifisering.

Å bli sertifisert betyr å forplikte seg til kontinuerlig forbedring, og dette er dermed kun starten på Centrums` langsiktige arbeid innen bærekraft, eksternt miljø og arbeidsmiljø

Det er mange måter å oppnå dette på, og man må vurdere alt fra hvordan man håndterer avfall, til energibruk i kontorlokaler, hvilke innkjøpspartner man velger og hva slags transport man benytter. Det er noe vi gjør hver eneste dag, samtidig som vi hele tiden ser på hvordan vi kan bli bedre slik at vi sammen kan skape en grønnere fremtid.

Så bryr du deg om miljøet kan vi forsikre deg om at det gjør vi også!

Oppkjøringsruter i Bergen

Vil du være ekstra forberedt til oppkjøring? Vi har utarbeidet 3 forskjellige oppkjøringsruter i Bergen som

Vi er blitt et Miljøfyrtårn!

Vi bryr oss om Bergen og er blitt byens første trafikkskole som er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert, noe vi er utrolig stolte av!

Vi dekker hele Bergensområdet!

For bestilling av kjøretimer og kurs ta kontakt direkte med læreren din eller kontoret.