Kom i gang i dag


Førerkort for moped

Opplæringen blir tilpasset hver enkelt elevs behov og forutsetninger slik at du får et godt læringsutbytte.

Et obligatorisk 3-timers teorikurs må gjennomføres før du kan starte med kjøringen. Etter at kurset er gjennomført avtales videre kjøreopplæring med hver enkelt elev.

Etter godkjent opplæring må du avlegge teoriprøven ved en trafikkstasjon (du må være 16 år).

Lån av kjøreutstyr i forbindelse med opplæringen er inkludert i prisen.

Vi anbefaler at du leser læreboken Moped-kjøring, i tillegg finner du en del teori-tester på nettet du kan øve deg på.

Grunnpakke
Kr 8 900,-

Grunnpakken inneholder:
Mopedkurs
7 kjøretimer
Trinnvurdering trinn 2
Sikkerhetskurs i trafikk (4t)
Trinnvurdering trinn 3
Sikkerhetskurs på veg (4t)

Prismatch

Vi matcher prisen dersom du kan dokumentere lavere pris hos en tilsvarende trafikkskole som har lokaler i Bergen sentrum, Fana eller Åsane. Prisen må være dagsaktuell og allment tilgjengelig. Det skal ikke koster mer å velge kvalitet! Prismatchen gjelder kun kjøretimer klasse B.

Trafikkopplæringens
oppbygging

Trinn 1
Trafikalt grunnkurs

Du kan starte mopedopplæringen din når du er fylt 15 år, og etter at trafikalt grunnkurs er gjennomført.

Trinn 2
Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Trinnet innledes med et obligatorisk mopedgrunnkurs. Deretter skal elevene igjennom individuell kjøretrening, her er det ikke fastsatt et minste timeantall for opplæringen men det er vanlig at elevene bruker 4 kjøretimer.

På dette trinnet skal eleven lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig før man kan gå videre til trinn 3.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering på 45 minutter, hvor eleven skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om eleven er klar til å gå videre til trinn 3: trafikal opplæring.

Trinn 3
Trafikal del

På dette trinnet skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk. Ved slutten av trinnet skal ferdighetene være slik at eleven kan kjøre tilnærmet selvstendig.

Trinnet består av individuell trafikal opplæring, her er det ikke fastsatt et minste timeantall. Imidlertid er det et obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk på 4 undervisningstimer hvor minst 3 timer er praktisk kjøring med refleksjons pauser. Kurset legger vekt på valg av kjøremåte og sikker samhandling med andre trafikanter.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering hvor eleven skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om eleven er klar til å gå videre til trinn 4: avsluttende opplæring.

Trinn 4
Avsluttende opplæring

Trinnet er rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt.

Eleven skal gjennomføre et obligatorisk sikkerhetskurs på veg på 4 undervisningstimer hvor minst 3 av timene skal være praktisk kjøring med refleksjons pauser. Resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering. Kurset er med på å videreutvikle elevens kompetanse til å unngå ulykker, bl.a gjennom selvstendig øving på veg.

Sikkerhetskurs på veg skal være gjennomført før eleven kan avlegge teoriprøven ved en trafikkstasjon.

Førerprøve

Eleven må avlegge teoriprøve ved en trafikkstasjon etter endt opplæring. Eleven må være fylt 16 år før han kan avlegge teoriprøven.

Gebyr for teoriprøven ved Bergen Trafikkstasjon: kr.600

Prisliste

Grunnpakken moped: 8 900,-

Ekstra kjøretime (45 min): 740,-

Kom i gang i dag

Sentrum

Vestre Strømkaien 9
5008 Bergen

centrum@centrumtrafikk.no
55 90 73 00

Mandag-torsdag: 08:15-15:45
Fredag: 08:30-14:30

Lagunen

Laguneveien 11
5239 Rådal

lagunen@centrumtrafikk.no
55 90 73 00

Mandag-torsdag: 08:15-15:45
Fredag: 08:30-14:30

Åsane

Åsane Arena – kun kurslokaler
Åsane senter 60
5130 Nyborg

aasane@centrumtrafikk.no

Meeting points:

Kontoret i sentrum
Kontoret i Laguneparken
Åsane: Circle K v/ Åsane bussterminal
Bergen Vest: Esso Vestkanten
Arna: Togstasjonen i Bergen